Witamy na stronie Sourcebest

Sourcebest Sp. z o.o. tworzy serwis, który świadczy zintegrowaną usługę strategicznego planowania zakupów, ich standaryzacji oraz agregacji.

Czym się zajmujemy

Projekt oparty jest na udostępnieniu Klientom narzędzi umożliwiających optymalizację procesów związanych z funkcją zakupów w przedsiębiorstwach, zarówno poprzez poprawne i automatyczne planowanie, projektowanie, diagnozowanie i nadzór nad tymi procesami, jak i umożliwienie efektywnej współpracy z innymi organizacjami w celu osiągnięcia wspólnych synergii zakupowych. W trosce o dobro naszych Klientów, oraz w celu dotarcia z usługą do właściwej grupy, przeprowadziliśmy analizy rynkowe oraz badania ankietowe, które pozwoliły stwierdzić, jakie są największe potrzeby w zakresie planowania zakupów przez firmy, a także jaki sektor posiada największe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę. Kierując nasza ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, realizujących zakupy przez Internet lub za pośrednictwem elektronicznej wymiany danych, dostarczamy rozwiązań prostych, a jednocześnie użytecznych i spełniających najwyższe standardy. Oddając w ręce Klientów platformę z narzędziami przygotowanymi przez specjalistów, kładziemy nacisk na to, by nasza oferta była rzetelna i przejrzysta, a zaproponowane rozwiązania efektywne. Starając się, by nasi Klienci byli usatysfakcjonowani, dokładamy wszelkich starań do tego, by platforma była realną odpowiedzią na zapotrzebowanie pojawiające się wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Firma realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodatki elektronicznej.
Umowa o dofinansowanie nr. UDA-POIG.08.01.00-20-123/13-00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------